Điều khoản sử dụng

Nghĩa vụ của người dùng

Việc sử dụng trang web reviewmypham.org bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liệu từ trang web này bạn cần tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây. reviewmypham.org có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và bạn cần tham khảo đến khi truy cập trang web.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng website này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này thì bạn sẽ không có quyền truy cập nội dung của reviewmypham.org và cần rời khỏi trang web. Nếu có bất cứ mâu thuẫn nào trong các điều khoản thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web reviewmypham.org gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện; tất cả tài liệu và nội dung cung cấp đều thuộc reviewmypham.org. Khi bạn truy xuất trang web bạn phải đồng ý rằng thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép hoặc giúp đỡ bằng bất cứ cách nào các hãng thứ ba sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ…

Đăng thông tin

Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào bạn đăng tải trên trang web reviewmypham.org đều phải là thông tin công khai và thuộc quyền sở hữu của reviewmypham.org. Các thông tin này sẽ được website sử dụng cho bất cứ mục đích nào.

Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng trang web nào phải hợp phát và không vi phạm các quyền hạn/ ràng buộc của các hãng thứ ba.

Những trang web/ liên kết của các hãng thứ ba

reviewmypham.org không chịu trách nhiệm đảm bảo tính sẵn sàng của bất cứ trang web hay tài liệu của các hãng thứ ba mà bạn truy xuất thông qua trang web này. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong trang web bạn chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi virut hoặc các thành phần phá hoại khác.

Website sẽ không bảo đảm tính xác thực cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin thanh toán có trên các trang web của hãng thứ ba. reviewmypham.org sẽ không chịu cho bất cứ tổn thất, mất mát hay tổn thương nào gây ra hoặc có liên hệ mật thiết với bất kì nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ nào.

Những phủ nhận và giới hạn pháp lý

Website này thông tin, tên gọi, hình ảnh, logo và các biểu tượng có liên quan đến reviewmypham.org được cung cấp với hiện trạng như hiện tại và không có bất cứ bảo đảm nào chất lượng, bảo mật, tương thích và sự chính xác. Thông tin trên trang wen có thể sai sót vê lỗi chính tả, và công ty có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bở bớt bất cứ phần nào của trang web cũng như các tài liệu, sản phẩm, dịch vụ giá cả tại bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Phần mềm

Một số phần mềm được sử dụng để bảo vệ thành quả của reviewmypham.org tùy thuộc vào thời gian có thể được tải xuống từ chính trang web. Bạn được cấp quyền để sử dụng phần mềm đó cho mục đích mà nó được đặc tả và không được sử dụng phần mềm cho mục đích nào khác. Đồng thời bạn cũng không được phân phối lại, bán, dịch ngược, tháo rời với phần mềm đó.

Luật và quyền hạn

Nếu có các tranh chấp phát sinh sẽ được độc quyền giải quyết theo thẩm quyền cua tòa án của Việt Nam. Với nguyên nhân của hành động mà bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng trang web này phải được bắt đầu trong 1 năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân gây ra hành động phát sinh.

Nếu điều nào trong các điều khoản và điều kiện được xác định bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được do luạt pháp của quốc gia mà các điều khoản và điều kiện có thể dùng để có hiệu quả. Sau đó đến mức độ và trong phạm vu thẩm quyền giải quyết, trong đó điều kiện mà quy định bất hợp phát, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, nó sẽ được tác ra và bị xóa khỏi điều khoản đó.