Chính sách bảo mật

Website reviewmypham.org tôn trọng sự riêng tư của khách hàng nên chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. Và sau đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin giúp khách hàng hiểu rõ hơn về những điều khoản chính sách bảo mật này.

Khi sử dụng trang web bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi nhưng sẽ được đăng lên và thay đổi chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến chứ không phải hồi tố. Bất cứ khi nào bạn truy cập vào trang web cũng nên xem lại chính sách bảo mật để đảm bảo thông tin cá nhân mình cung cấp được sử dụng như thế nào. Và bạn hãy tin tưởng reviewmypham.org tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách cẩn trọng nhất.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

reviewmypham.org thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại… nhưng do bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi. Những thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách nào đó khác. Thông tin thu thập có thể gồm tên, chức danh, tên công ty hoặc tổ chức, email, điện thoại, ngày sinh nhật.

Hoặc reviewmypham.org sẽ thu thập những thong tin về chuyến thăm của bạn. Chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng, ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Và thông tin này được dùng với mục đích cải thiện và quản lý trang web.

Cookie/ Công nghệ theo dõi

Trang web reviewmypham.org có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi hữu ích cho việc thu thập thoong tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web cũng như biết được khách truy cập vào website như thế nào, đồng thời có thể tùy chỉnh trang web cho khách.

Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác nhưng nếu trước đó bạn cung cấp thông tin cá nhân định danh thì cookie có thể gắn với các thông tin đó. Mặt khác, cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Và chúng tôi sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập vào các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

Phân phối thông tin

reviewmypham.org xử lý tất cả những dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Tuyệt đối không bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi.

Tuy nhiên chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác nhằm mục đích hỗ trợ trong việc điều tra, phòng chống gian lận. reviewmypham.org cung cấp thông tin khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu; cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; điều tra gian lận đó xảy ra.

Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị. Những thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ an toàn, chỉ các nhân viên hoặc đại lý, nhà thầu được ủy quyền có quyền tiếp cận với các thông tin này. Và tất cả các email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này, tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trăng web này. Nếu bạn có câu hỏi nào thì hãy liên hệ đến chúng tôi để nhận được lời giải đáp cụ thể hơn.

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.